Tooltip

GithubYarn FigmaEndringslogg
  • Beskrive et interaktiv element
  • Beskrive handlingen et interaktivt element gjør
  • Vise rikt innhold
  • Vise skjult innhold
  • Vise viktig innhold
Send forslag
KommandoInteraksjon
TabÅpner og lukker tooltip
EscLukker en åpen tooltip
SpaceLukker en åpen tooltip
EnterLukker en åpen tooltip
Ekstra høy tabell-celle med mye tekst
Do: Finn gode løsninger for å vise mye innhold som er tilpasset situasjonen.
Tooltip brukt til å vise skjult innhold
Don't: Det er ikke brukervennlig eller lov til å vise skjult innhold med tooltip.
Tekstfelt med feilmelding under
Do: Her er feilmeldingen synlig ved siden av tingen som har feilen.
Tekstfelt med feilmelding i en tooltip
Don't: Denne feilmeldingen dekker ikke UU-krav
TokenFallback
--ac-tooltip-bg--a-surface-inverted
--ac-tooltip-text--a-text-on-inverted
--ac-tooltip-key-bg--a-surface-neutral
--ac-tooltip-key-text--a-text-on-inverted
Hva er dette?