CopyButton

GithubYarn FigmaEndringslogg
Send innspill
  • Bruk i applikasjoner som involverer deling eller overføring av informasjon på tvers av ulike kontekster eller programmer.
  • Kopi av tekst der det er viktig å unngå feil
TokenFallback
--ac-copybutton-border-radius--a-border-radius-medium
--ac-copybutton-action-text--a-text-action
--ac-copybutton-action-bg--a-surface-transparent
--ac-copybutton-action-hover-text--a-text-action
--ac-copybutton-action-hover-bg--a-surface-hover
--ac-copybutton-action-active-text--a-icon-success
--ac-copybutton-neutral-text--a-text-subtle
--ac-copybutton-neutral-bg--a-surface-transparent
--ac-copybutton-neutral-hover-text--a-text-default
--ac-copybutton-neutral-hover-bg--a-surface-hover
--ac-copybutton-neutral-active-text--a-text-default
--ac-copybutton-animationakselCopyButtonAnimation 0.4s linear