Komponenter

Oppdatert 15. juli 2022
  • v#.# - Figma-versjon av designsystemet
  • - Kode ikke i synk med Figma
  • Beta - Finnes som testversjon i Figma v3.0
  • - Ikke tilgjengelig
  • - Lansert 🎉