• Saksbehandlingssystemer og utgangspunkt for andre interne løsninger.
  • Løsninger som bor på eksterne sider.
Installer
KommandoInteraksjon
TabFlytter fokus det neste interaktive elementet
ShiftTabFlytter fokus det forrige interaktive elementet
Space/EnterInteragere med elementer
System menu intern header
System menu intern header
User name dropdown intern header
User name dropdown intern header
children ReactNode
Header content
className? string
ref? Ref<HTMLElement>
Header extends HTMLElement
as? React.ElementType
OverridableComponent-api
children ReactNode
Application Button
className? string
ref? Ref<HTMLButtonElement>
Header.Button extends HTMLButtonElement
as? React.ElementType
OverridableComponent-api
children ReactNode
Application title
className? string
ref? Ref<HTMLAnchorElement>
Header.Title extends HTMLAnchorElement
name string
User name
description? string
User description
className? string
ref? Ref<HTMLDivElement>
Header.User extends HTMLDivElement
as? React.ElementType
OverridableComponent-api
name string
User name
description? string
User description
className? string
ref? Ref<HTMLButtonElement>
Header.UserButton extends HTMLButtonElement
TokenFallback
--ac-header-bg--a-surface-inverted
--ac-header-divider--a-gray-600
--ac-header-text--a-text-on-inverted
--ac-header-hover-bg--a-surface-inverted-hover
--ac-header-active-bg--a-surface-inverted-active
Hva er dette?