Brandfilter og Brandvolum

5. juni 2024
brand prinsipper satt opp i hver sin kolonne
Hele tabellen med alle 3 prinsippene krysset med 3 konkrete visuelle føringer hver
Hele tabellen med alle 3 prinsippene krysset med 3 konkrete visuelle føringer hver pluss karakteristikker for hvordan vi ønsker å bli oppfattet
Brandfilteret der prinsippene er krysset med visuelle føringer og karakteristikker for hvordan vi ønsker å bli oppfattet.
Visuell fremstilling av sider med høyt, mellomhøyt og lavt brand volum
Eksempler på sidetyper på navno som passer inn under høyt eller lavt brand volum.
Publisert: 5. juni 2024