Kvalitetssjekk med Siteimprove

Vi gjennomfører jevnlig risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) — og gjør fortløpende tiltak. Til bruk utenfor NAV, anbefaler vi at det gjennomføres egne vurderinger.