Produktgjennomgang skal forbedre produktstrategien

Produktstrategi i et venndiagram i midten. Piler som viser at produktteam og produktråd bidrar til å lage produktstrategi. Pil fra produktstrategi til eiermøte som er mottaker av strategien.
Illustrasjon av fasene i produktutviklingsløpet der det vises at det skal være produktgjennomgang mellom hver fase.