Språk

Her finner du generelle tips og råd som er viktige for at flest mulig skal kunne finne og forstå teksten din.

1. Tar du hensyn til leseren din?

 • Begynn med det som er viktigst for brukerne.
 • Hvilket problem skal brukerne løse?
 • Er alt innhold i teksten relevant for brukerne eller er det informasjon du kan fjerne?
 • Vis hvilke steg brukerne må gjøre for å utføre oppgaven. Bruk gjerne nummererte lister eller andre visuelle virkemidler.

2. Skriver du for alle?

 • Skriv korte setninger.
 • Skriv setninger som ikke skaper tvetydighet eller tvil.
 • Bruk vanlige ord som brukerne forstår.
 • Unngå metaforer og forkortelser.
 • Bruk hele setninger og unngå å starte med leddsteninger.

3. Har du brukt et aktivt og konkret språk?

 • Skriv direkte til leseren. Skriv du, dere og vi.
 • Bruk et aktivt språk. Skriv «vi har behandlet søknaden din» og ikke «søknaden er behandlet».
 • Bytt ut ord som slutter på –ing eller –else med verb. Skriv «inntekten din endrer seg» og ikke «endring i inntekt».
 • Plasser eiendomspronomen bak substantivet. Skriv «søknaden din» og ikke «din søknad».
 • Bruke bestemt form når du skriver substantiver. Skriv «arbeidsgiveren» og ikke «arbeidsgiver».

4. Har teksten din en god struktur?

 • Gir overskriften og mellomtitlene i teksten selvstendig mening?
 • Gir overskriften og mellomtitlene i teksten en samlet beskrivelse av hovedpoengene i teksten?
 • Oppsummerer innledningen det viktigste i teksten? Har innledningen mer enn 2-3 setninger?
 • Er hvert avsnitt mer enn 2 – 3 setninger?
 • Har teksten mer enn tre avsnitt før ny mellomtittel?
 • Trenger teksten flere mellomtitler?
 • Bruker du punktlister for å gjøre hovedpoengene lettere å finne for leseren?
 • Unngår du kursiv, understreking og store bokstaver?

5. Søkeord og lenker

 • Har du brukt brukervennlige søkeord i overskrift og mellomtitler?
 • Bruk ord som leseren vanligvis bruker, da er det enklere å finne om noen søker etter teksten din i Google eller på selve nettsiden.
 • Har du lenker i teksten? Er lenketekstene selvforklarende? Bruk gjerne samme lenketekst som overskriften i teksten du lenker til.
 • Skill mellom lenker som er helt nødvendige for at brukerne skal få løst oppgaven de skal gjøre, og andre lenker med relevant informasjon.
 • Ikke bruk nedlastbare filer (pdf, word etc.).

6. Har du testet teksten din?

 • Har du lest teksten høyt?
 • Har en kollega lest korrektur?
 • Har du spurt en bruker eller kollega som ikke kjenner fagområdet om teksten er forståelig?