Illustrasjoner

Det er utviklet et eget illustrasjonsbibliotek for NAV, som er mulig å bruke for alle ansatte i etaten. Her kan du laste ned hele biblioteket og se hvilke retningslinjer som gjelder for bruk.

Form og farge

Gode kontraster

Sørg for at kontrasten mellom forgrunn og bakgrunn er sterk nok. Som hovedregel skal kun farger med 60% lys nyanse brukes som bakgrunn. Se også gjeldende regler for kontrast i illustrasjoner.


Ikke bruk skygge og glød

Ikke bruk gradienter

Vis mangfold

NAV lager tjenester for hele landet. Derfor bør vi forsøke å gjenspeile mangfoldet i befolkningen når vi bruker illustrasjoner for å visualisere brukerne våre.

Unngå stereotyper

Ingen liker å bli generalisert eller «satt i bås». Vær oppmerksom på visuelle fremstillinger av forskjellige roller og at disse ikke bidrar til å forsterke uheldige karakteristikker og stereotyper.

Hjelp og råd

Hvis du er i tvil eller har noen spørsmål om riktig bruk av illustrasjoner, bør du ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen (NAV intranett).