Ikoner

NAV bruker Streamline Icons v.2.5.

Universell utforming

Meningsbærende ikoner skal forholde seg til WCAG 2.0 med AA 4.5 kontrastverdi som minimum. Ikoner som har en ornamental eller støttende funksjon til tekst kan vises med en 3.0 kontrastverdi.

Interaksjon

Interaksjon med et ikon skal markeres ved å bruke mer enn to visuelle virkemidler. Forandring av form og farge, form og bevegelse, farge og bevegelse osv. I en NAV-sammenheng brukes form og farge som hovedform for markering av interaksjon.

I praksis betyr dette av ikonene vises i sin “linje” versjon frem til man hoverer over dem. Ved hover blir ikonene erstattet med sin tilsvarende fylte versjon av det samme ikonet.

Eksempel:

Sammensatte ikoner

Det finnes ikoner som kan settes sammen for å kommunisere to eller flere ideer samtidig. Noen ikoner kan brukes som substantiver, mens andre kan fungere som et verb som tilsetter en handling over en annen konkret betydning. Selv om dette er noe som kan gjøres med de fleste av ikonene så skal man være forsiktig at ikonen beskriver en handling som medfører en tydelig handling til base ikonen

Støtteikoner

Disse er noen av støtteikonene man kan bruke for å tilsette ekstra betydning til et basisikon. Det er ikke alltid at støtteikonene skal ha en sirkel rundt seg, men det er en effektiv måte å skille ikonene fra hverandre på, spesielt når av enkel form.


Baseikoner

Stort sett alle ikonene, så lenge de ikke er altfor komplekse i betydningen, kan fungere som basisikoner. Vurdering om de kommuniserer tydelig nok skal gjennomgås med kommunikasjonsavdelingen og gjennomført av en visuell designer.