Ikoner

NAV bruker Streamline Icons v.2.5.

info
På grunn av lisensvilkårene for Streamline-pakken er disse ressursene kun tilgjengelige for NAV-ansatte. Ta kontakt med oss på slack-kanalen #Desingsystem hvis du ikke kommer inn.

Figma ressurser

Ikon­bibliotek

Sketch ressurser

Ikon­bibliotek

Github repo

Alle våre ikoner ligger i et lukket Github-repo her:

Streamline-ikoner