Farger

Installering

Alle fargene våre er definert i pakken nav-frontend-core, og kan installeres slik:

npm install nav-frontend-core --save

Kopiert!


yarn add nav-frontend-core

Kopiert!

Bruk med Less

Hvis du bruker Less kan du bruke disse variablene ved å importere en referanse til _variabler-fila i cora-pakken i stilarket ditt:

@import (reference) "~nav-frontend-core/less/_variabler";

.minDiv {
  background: @navRod;
}

Kopiert!