Farger

Generell bruk av farge

Ved bruk av farger gjelder det et generelt krav om at fargene ikke er det eneste virkemiddel for å formidle informasjon.

Eksempler:

  • Lenker kan ikke bare skille seg fra vanlig tekst ved å bruke en annen farge, men bør også ha understrek eller andre effekter i tillegg
  • En knapp kan ikke bare skifte farge ved hover/klikk, men bør også endre form eller posisjon
  • En notifikasjon om noe positivt/negativt kan ikke bare være farget grønn eller rød, men bør også ha et støttende ikon med unik form.

Krav til kontrast

Kravene til fargekontrast varierer avhengig av hvilket element det er snakk om:

ElementKontrast­krav
Tekst og bilder av tekst
Minst 4.5:1
Interaktive komponenter
Minst 3:1 *
Illustrasjoner og informativ grafikk
Minst 3:1
info
* WCAGs suksesskriterium 1.4.11 gir egentlig unntak for interaktive elementer som er disabled, men det er en pågående diskusjon om dette er hensiktsmessig eller ikke - som ikke har resultert i noe tydelig konsensus enda. Vi synes mange av argumentene mot dette unntaket er fornuftige og har derfor valgt å etterleve kontrastkravene også for disabled elementer.

Verktøy

WCAGs suksesskriterier