Farger

Hovedfarger

NAV har en fargepalett der rødt og grått er de førende fargene.

Systemfarger

info
Dette er farger som hovedsakelig er reservert for spesifikke funksjoner i systemet. Man bør unngå å bruke akkurat disse fargene til dekor eller pynt.

Interaksjonsfarge

Denne fargen er reservert av systemet for å indikere interaktivitet. Den brukes som tekstfarge på lenker, border- og bakgrunnsfarge på knapper og andre klikkbare elementer, og som fyll på klikkbare ikoner.

Fokusfarge

Denne fargen er reservert av systemet for å indikere fokus. Interaktive elementer som får fokus blir vanligvis markert med en 3px tykk outline med denne fargen.

Feedback: suksess

Disse fargene er reservert av systemet for å indikere positiv feedback, f.eks. som et resultat av en vellykket hendelse.

Feedback: feilmelding

Disse fargene er reservert av systemet for å indikere negativ feedback, f.eks. som et resultat av en mislykket hendelse.

Feedback: advarsel

Denne fargen er reservert av systemet for å gi forberedende feedback, f.eks. som en advarsel om at noe uønsket eller uforutsett kan forekomme.

Hele paletten