Skjemavalidering

Dette mønsteret skal demonstrere reglene for skjema-validering.

Regler

  • Kravene for å fylle ut skjemaet riktig skal tydelig fremgå av skjemaet uten at brukeren trenger å få noen feilmeldinger fra valideringen for å forstå dette (retningslinjer for dette er under arbeid)
  • Validering per felt skal ikke skje før etter første submit-forsøk, deretter på change
  • Hvis skjemaet har feil ved submit skal feiloppsummeringsboks med liste over alle feil vises nederst i skjemaet, men over submit-knappen
  • Feiloppsummeringsboks skal automatisk få fokus når den vises
  • Feil i feiloppsummeringsboks skal være lenker til det feltet feilen gjelder
  • Feil i feiloppsummeringsboks forsvinner etterhvert som de blir utbedret
  • Etter at alle feil er blitt utbedret, må det et nytt submit-forsøk til for at nye feil igjen skal vises i feiloppsummeringen

info
Skjema som bare har ett skjemafelt (f.eks. søkefelt eller skjema fordelt over flere sider/steg) er unntatt disse reglene.

Live eksempel

Mitt skjemaHva vil du ha levert?


Leveringsadresse