Tretesting (Tree testing)

Hva og hvorfor?

Tretesting lar deg teste språket og hierarkiet i informasjonsarkitekturen eller navigasjonen frikoblet fra visuelle elementer. Det er en enkel måte å teste strukturen uten å implementere den eller sette opp skisser og innhold for hver side. Ved å isolere elementene til tekst og hierarki får man også testet hvor robust dette er i seg selv uten hjelp fra det visuelle.

Hvordan?

Tretesting kan brukes både for å teste eksisterende struktur og forslag til ny struktur.

Det gjøres ved å eksponere testpersonene for oppgaver der de skal peke på elementet i strukturen der de tror de finner svaret. På en måte kan man se om titler og plassering korresponderer med brukeres mentale modeller, og eventuelt hva som må justeres for at det skal fungere bedre.

  1. Definer «treet»: Sett opp strukturen. Hvilke kategorier og underkategorier skal det være? Hvordan skal de benevnes? Her kan kortsortering (lenke) være et nyttig verktøy.
  2. Sett opp strukturen i verktøyet: Strukturen kan legges direkte i verktøyet, hentes fra en excel-fil eller importeres fra en nettside.
  3. Definer brukeroppgavene: Beskriv oppgaver eller situasjoner som testpersonene skal løse. Det kan være lurt å bruke ulik ordlyd i oppgavene og i strukturen slik at testpersonene ikke blir ledet til riktig svar. Definér gjerne et stort antall oppgaver for å teste bredt og på mange situasjoner. Verktøyet lar deg avgrense hvor mange av oppgavene en enkelt testperson skal få, for eksempel 5 oppgaver per person. (PS! verktøyet teller bare komplette tester, så det er lurt å legge seg på et overkommelig antall oppgaver per person slik at flest mulig svar blir med i analysen)

Tretesting med digitale verktøy

Med digitale verktøy når man ut til mange til en lav kostnad. Programvaren kan også hjelpe til med å analysere dataene som hentes inn.

Vi bruker UXtweak til tretesting i NAV. Ta kontakt med Tuva på Slack for å få tilgang. På grunn av foreløpig få lisenser, er det fint om det holder at kun én i teamet har tilgang.