Kortsortering (Card sorting)

Hva og hvorfor?

Kortsortering går ut på å la folk sortere kort som representerer innhold eller funksjoner slik de mener det er logisk. Det gir innsikt i folks mentale modeller, hvordan de sorterer og grupperer informasjon og kan brukes for å designe informasjonsarkitektur, arbeidsflyt eller navigasjon.

Hvordan?

Kortsortering kan brukes tidlig i prosessen for å etablere en innholdsstruktur. Det kan gjøres åpent eller lukket:

Åpen kortsortering

I et arbeidsmøte med åpen kortsortering, definerer deltagerne kategoriene selv. Denne varianten benyttes for å avdekke mønsteret i navngiving av kategorier, som igjen vil bidra til å organisere resten av informasjonen.

Lukket kortsortering

I et arbeidsmøte med lukket kortsortering, får deltagerne utdelt forhåndsdefinert liste med kategorier. Deretter får de utdelt kort tilknyttet de ulike kategoriene.

Kortsortering med digitale verktøy

Med digitale verktøy når man ut til mange til en lav kostnad. Programvaren kan også hjelpe til med å analysere dataene som hentes inn.

Vi bruker UXtweak til kortsortering i NAV. Ta kontakt med Tuva på Slack for å få tilgang. På grunn av foreløpig få lisenser, er det fint om det holder at kun én i teamet har tilgang.

Fysisk kortsortering

Lag lapper med de ulike elementene, eventuelt gi testpersonen tomme lapper og en tusj. Ta bilde av resultatet. Fordelen med å gjøre kortsortering én til én er at man kan få mer innsikt i hvordan testpersonen resonnerer.