Oppsett og bruk av Hotjar

Hvordan får jeg tilgang til Hotjar?

Ta kontakt med Tobias McVey for tilgang via Slack eller Teams

Hva bør vi spørre om?

Produkt-team har frihet og ansvar for å bestemme hva dere skal logge og hvordan.

Teamet har også ansvar for å vurdere sikkerheten i sin applikasjon og personvernet til brukerne. Ta kontakt i Slack på #tryggnok om dere trenger en ROS-analyse og PVK for dataene dere ønsker å lagre.

En del team synes det er nyttig å spørre om

 • Fikk du gjort det du kom hit for å gjøre?
 • Fant du det du lette etter?

Disse gir oss både innsikt i om brukere klarer å navigere blant tjenester og er selvbetjente, og kan både gi kvalitative og kvantitative data om brukerbehov.

For eksempel kan man både ta fritekstsvar og måle andelen som svarer Ja på totalen av respondenter. Om man har forhåndsdefinerte svar så blir det også mulig å gruppere andelen som svarer at de klarer å bruke tjenestene våre.

Da er det også enklere å filtrere til svar fra de som ikke klarer å bruke løsningen, og se hvilke problemer folk støter på og hvor mange som har samme problem.

Hvordan installere Hotjar i din app

Om du bruker dekoratøren så er Hotjar allerede tilgjengelig i din app.

Du kan se om Hotjar er tilgjengelig i din app ved å skrive hjSiteSettings i konsollet på nettleseren i developer tools.

Ta kontakt om Hotjar ikke er installert i din app for støtte.

Targeting og trigger for spørreundersøkelser

Når du lager en undersøkelse så kan du velge

Hvor mange som blir trukket ut til din spørreundersøkelse

 • Surveys > Targeting > The % of visitors that will be shown this Survey:

Hvilke device typer som blir trukket ut: PC, mobil og tablet

 • Surveys > Targeting > Show the Survey on the following devices

Hvilke sider undersøkelsen skal dukke opp på

 • Surveys > Targeting

  • Simple URL match
  • Exact URL Match
  • URL Starts with
  • URL Ends With
  • URL Contains
  • URL Regular Expression

Når spørreundersøkelsen skal dukke opp og hvor ofte den skal dukke opp

 • Surveys > Behavior

Om undersøkelsen skal være hendelsesdrevet

Med hendelsesdrevet så mener vi at målingen starter enten på grunn av at brukeren har gjort noe, eller fordi vi gjør noe i appen som er forårsaket av en endring.

 • Surveys > Targeting > JavaScript Trigger

Denne funksjonaliteten er ekstremt nyttig. Man kan starte spørreundersøkelser, opptak og heatmaps med JavaScript Trigger i koden. Det gjør man slik

hj("trigger", "eventNavn");

Dette lar oss både

Kjøre små og raske A/B-tester med heatmaps til ulike grupper med brukere. Det kan være nyttig hvis vi vil sammenligne hvordan ulike grupper bruker funksjonalitet i appen vår. Kanskje vi har en ny funksjon som vi vil kun teste hos noen brukere? Da kan vi lage et heatmap for kun den brukergruppen, og sammenligne den med brukere som har fått annen funksjonalitet.

Målrette spørreundersøkelser til spesifikke grupper. Det kan være nyttig hvis vi vil skille på svar fra forskjellige grupper basert på kunnskap vi har om de utenom appen, eller skille på grupper som har gjort noe spesifikt i en app, som å bruke ny funksjonalitet.

Man kan også bruke JavaScript trigger og egen kode i appen til å trekke ut et representativt utvalg og følge de opp med målinger i løpet av et besøk eller over lenger tid. Til det kan man for eksempel bruke en cookie.