Versjonering i Figma

Oppdatert 15. juli 2022
Oppdateringer av komponenter i Figma
Versjoinering av komponenter i Figma
Ved å sette en _ først i komponentnavnet blir den avpublisert
En betakomponent i Figma