Subdomener i NAV

Det er Kommunikasjonsavdelingen som er eier av nav.no og tar beslutninger om hvordan NAV fremstår, og strategien er å fremstå som ett NAV.

Når kan vi vurdere bruk av subdomener?

  • Når det handler om kampanjer med avgrenset varighet og klart definert målgruppe.
  • Skal dele informasjon av allmenn interesse, men som ikke er en del av vårt ordinære tjenestetilbud. Eksempler: data.nav.no og design.nav.no.
  • Når målgruppen er interne ansatte.

Det vurderes om subdomener skal brukes for re-branding av NAV-tjenester i gitte tilfeller ​som for eksempel arbeidsplassen.nav.no, som er en pilot for å se om re-branding av en tradisjonell NAV-tjeneste vil føre til at arbeidsgivere vil bruke NAV til rekruttering i større grad enn i dag​.

Subdomener brukes kun etter avtale med Kommunikasjonsavdelingen (NAV intranett).

Konvensjonen som skal brukes i disse tillfeller er:
xyz.nav.no​

Eksempler:

  • inkludering.nav.no
  • design.nav.no

Hva med ordinære tjenester i nav.no?

NAVs ordinære tjenestetilbud bruker ikke subdomener, selv om målgruppen kan oppfattes som unikt og klart definert.

Konvensjonen som skal brukes i disse tillfeller er:
nav.no​/xyz

Eksempler:

  • nav.no/person
  • nav.no/familie