Språk

Her finner du generelle tips og råd som er viktige for at flest mulig skal kunne finne og forstå teksten din.

Brukerne skal forstå hva de har rett til

  • Vi skal bruke ord som alle kan forstå. Ingen skal ha behov for å kjenne til juridiske fagord eller NAVs begreper for å forstå tekstene på nav.no. Brukerne skal heller ikke trenge hjelp og veiledning for å forstå innholdet.

Brukerne skal raskt finne informasjon som er viktig for dem

  • Vi skal starte med informasjonen som er viktigst for brukeren. Det vil si informasjon som bidrar til at brukerne raskt får gjort det de skal.

Teksten må skape trygghet

  • For å gjøre brukerne selvstendige og selvhjulpne på nav.no må vi bruke et språk som ikke skaper usikkerhet og tvil. Vi må derfor skrive enkelt, tydelig og konkret.


info
Usikker på om bregrepene du bruker er riktige? Alle NAV sine godkjente begrep finner du på data.nav.no.