Illustrasjoner

Det er utviklet et eget illustrasjonsbibliotek for NAV, som er mulig å bruke for alle ansatte i etaten. Her kan du laste ned hele biblioteket og se hvilke retningslinjer som gjelder for bruk.

Figma ressurser

Illustrasjons­bibliotek