Identitet

NAVs identitet og visuelle profil baserer seg alltid på visjonen vår og de tre verdiene våre.

Visjonen vår

NAVs visjon er «Vi gir mennesker muligheter». Visjonen vår skal skape stolthet og forpliktelse internt, samt fortelle brukere, samarbeidspartnere og resten av samfunnet hva vi ønsker å oppnå.

Visjonen gjenspeiler de tre samfunnsmessige funksjonene NAV ivaretar:

  • Mulighet for arbeid
  • Mulighet for meningsfull aktivitet
  • Mulighet for inntektssikring i henhold til lovfestede rettigheter

Verdiene våre

I NAV er vi: Tydelig, til stede og løsningsdyktig.

Verdiene skal gjenspeiles i all kommunikasjon med brukerne våre, samarbeidspartnere og kolleger, enten vi møter dem ansikt til ansikt, gjennom elektroniske kanaler, på telefon eller gjennom informasjonsmateriell.

Identitetsportal

Identitet.nav.no