Farger

Hovedfarger

NAV har en fargepalett der rødt og grått er de førende fargene.

Bakgrunnsfarger

info
Vi ønsker at alle sider skal forholde seg til disse bakgrunnsfargene da dette fører til et mer helhetlig design for NAV sine løsninger.

@navGraBakgrunn er ment til bruk på søknadssider.
@navBakgrunn er ment til bruk på informasjonssider.

Systemfarger

info
Dette er farger som hovedsakelig er reservert for spesifikke funksjoner i systemet. Man bør unngå å bruke akkurat disse fargene til dekor eller pynt.

Interaksjonsfarge

Denne fargen er reservert av systemet for å indikere interaktivitet. Den brukes som tekstfarge på lenker, border- og bakgrunnsfarge på knapper og andre klikkbare elementer, og som fyll på klikkbare ikoner.

Fokusfarge

Denne fargen er reservert av systemet for å indikere fokus. Interaktive elementer som får fokus blir vanligvis markert med en 3px tykk outline med denne fargen.

Feedback: suksess

Disse fargene er reservert av systemet for å indikere positiv feedback, f.eks. som et resultat av en vellykket hendelse.

Feedback: feilmelding

Disse fargene er reservert av systemet for å indikere negativ feedback, f.eks. som et resultat av en mislykket hendelse.

Feedback: advarsel

Denne fargen er reservert av systemet for å gi forberedende feedback, f.eks. som en advarsel om at noe uønsket eller uforutsett kan forekomme.

Hele paletten