Skjemavalidering

Dette mønsteret skal demonstrere reglene for skjema-validering.

Regler

  • Kravene for å fylle ut skjemaet riktig skal tydelig fremgå av skjemaet uten at brukeren trenger å få noen feilmeldinger fra valideringen for å forstå dette (retningslinjer for dette er under arbeid)
  • Validering per felt skal ikke skje før etter første submit-forsøk, deretter på change
  • Hvis skjemaet har feil ved submit skal feiloppsummeringsboks med liste over alle feil vises nederst i skjemaet, men over submit-knappen
  • Feiloppsummeringsboks skal automatisk få fokus når den vises
  • Feil i feiloppsummeringsboks skal være lenker til det feltet feilen gjelder
  • Feil i feiloppsummeringsboks forsvinner etterhvert som de blir utbedret
  • Etter at alle feil er blitt utbedret, må det et nytt submit-forsøk til for at nye feil igjen skal vises i feiloppsummeringen
  • Husk at obligatoriske felt må markeres tydelig. I NAV er stort sett alt vi spør etter obligatoriske spørsmål, så vi markerer som regel heller frivillige felt (for eksempel med "frivillig" i selve labelen til feltet). Uansett om vi markerer obligatoriske felt eller frivillige, må vi gi informasjon om dette i begynnelsen av skjemaet. For eksempel ved å si "Vi spør stort sett bare om informasjon som er nødvendig for å behandle saken din. Det vil si alle felt er i utgangspunkt påkrevde og må fylles ut. Frivillige felt er markert med "frivillig"."

info
Skjema som bare har ett skjemafelt (f.eks. søkefelt eller skjema fordelt over flere sider/steg) er unntatt disse reglene.

Live eksempel

Mitt skjemaHva vil du ha levert?


Leveringsadresse