ToggleGruppe

ToggleGruppe er en samling av flere ToggleKnapper. ToggleGruppe tar seg også av styling av ToggleKnapper slik at disse står helt inntil hverandre.

Normal

I default varianten kan man bare aktivere èn ToggleKnapp om gangen.

<ToggleGruppe
 defaultToggles={[
  { children: "Mandag", pressed: true },
  { children: "Tirsdag" },
  { children: "Onsdag" },
 ]}
/>

Kopiert!

MultiSelect

For å tillate flere aktive ToggleKnapper samtidig kan man bruke multiSelect propen.

<ToggleGruppe
 defaultToggles={[
  { children: "Mandag", pressed: true },
  { children: "Tirsdag" },
  { children: "Onsdag" },
 ]}
 multiSelect
/>

Kopiert!

Minst én

Bruk minstEn propen for å håndheve at det alltid må være èn ToggleKnapp som er valgt.

<ToggleGruppe
 defaultToggles={[
  { children: "Mandag" },
  { children: "Tirsdag" },
  { children: "Onsdag" },
 ]}
 minstEn
/>

Kopiert!

Kompakt

ToggleGruppe støtter også en kompakt variant som kan passe bra hvis ToggleKnappene har lite tekstinnhold eller bare ikoner.

<ToggleGruppe
 defaultToggles={[
  { children: "B", pressed: true },
  { children: <em style={{ paddingLeft: 2, paddingRight: 2 }}>I</em> },
  { children: <span style={{ textDecoration: "underline" }}>U</span> },
 ]}
 multiSelect
 kompakt
/>

Kopiert!