Textarea

Textarea tillater brukeren å legge inn fritekst som kan gå over flere linjer.

Normal

Tekstområde med plass til 2000 tegn.

Du har 2000 tegn igjen

<TextareaControlled label="Textarea-label" />

Kopiert!

Uten teller

<TextareaControlled label="Textarea-label" maxLength={0} />

Kopiert!

Disabled

advarsel
Merk at disabled bør unngås, og at bruken heller bør løses på andre måter, da fks kombinert med tydelige feilmeldinger hvis handlingen av en eller annen grunn ikke er tillatt. Ler mer om dette på siden vår om `disabled`.
Tekstområde med plass til 2000 tegn.

Du har 2000 tegn igjen

<TextareaControlled label="Textarea-label" disabled />

Kopiert!

Feilmelding

Tekstområde med plass til 2000 tegn.

Du har 2000 tegn igjen

Her er det noe feil.

<TextareaControlled label="Textarea-label" feil="Her er det noe feil." />

Kopiert!

Innhold mellom label og skjemafelt

Bruk description-propen for å legge inn egendefinert HTML-innhold mellom labelen og skjemafeltet.

Beskriv kort din situasjon
Tekstområde med plass til 2000 tegn.

Du har 2000 tegn igjen

<TextareaControlled
  label="Textarea-label"
  description="Beskriv kort din situasjon"
/>

Kopiert!

Manuell håndtering av state

Hvis du ønsker å håndtere state manuelt, kan du bruke Textarea i stedet for TextareaControlled

Tekstområde med plass til 2000 tegn.

Du har 2000 tegn igjen

<Textarea
  value={this.state.value}
  onChange={(e) => this.setState({ value: e.target.value })}
/>

Kopiert!