Tabell

CSS

Enkel tabell

Legg til stilarket fra pakken og sett CSS-klassen tabell på HTML-tabellen din.

IDFornavnEtternavnRolle
1Jean-LucPicardKaptein
2WilliamRikerKommandør
3GeordiLa ForgeSjefsingeniør
import "nav-frontend-tabell-style";

<table className="tabell">
 <thead>
  <tr>
   <th>ID</th>
   <th>Fornavn</th>
   <th>Etternavn</th>
   <th>Rolle</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
  <tr>
   <td>1</td>
   <td>Jean-Luc</td>
   <td>Picard</td>
   <td>Kaptein</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>2</td>
   <td>William</td>
   <td>Riker</td>
   <td>Kommandør</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>3</td>
   <td>Geordi</td>
   <td>La Forge</td>
   <td>Sjefsingeniør</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>;

Kopiert!

Stripete tabell

Bruk modifikatoren tabell--stripet for å gjøre annenhver tabellrad grå.

IDFornavnEtternavnRolle
1Jean-LucPicardKaptein
2WilliamRikerKommandør
3GeordiLa ForgeSjefsingeniør
import "nav-frontend-tabell-style";

<table className="tabell tabell--stripet">
 <thead>
  <tr>
   <th>ID</th>
   <th>Fornavn</th>
   <th>Etternavn</th>
   <th>Rolle</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
  <tr>
   <td>1</td>
   <td>Jean-Luc</td>
   <td>Picard</td>
   <td>Kaptein</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>2</td>
   <td>William</td>
   <td>Riker</td>
   <td>Kommandør</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>3</td>
   <td>Geordi</td>
   <td>La Forge</td>
   <td>Sjefsingeniør</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>;

Kopiert!

Border tabell

Bruk modifikatoren tabell--border for å gi alle cellene en tydelig border på alle sidene.

IDFornavnEtternavnRolle
1Jean-LucPicardKaptein
2WilliamRikerKommandør
3GeordiLa ForgeSjefsingeniør
import "nav-frontend-tabell-style";

<table className="tabell tabell--border">
 <thead>
  <tr>
   <th>ID</th>
   <th>Fornavn</th>
   <th>Etternavn</th>
   <th>Rolle</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
  <tr>
   <td>1</td>
   <td>Jean-Luc</td>
   <td>Picard</td>
   <td>Kaptein</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>2</td>
   <td>William</td>
   <td>Riker</td>
   <td>Kommandør</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>3</td>
   <td>Geordi</td>
   <td>La Forge</td>
   <td>Sjefsingeniør</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>;

Kopiert!

Sorterbar tabell

Knapper som er barn av th-elementene blir stylet til å være helt utfyllende og får et :after-element med to små chevrons som peker opp og ned for å indikere at kolonnen kan sorteres i vilkårlig rekkefølge. Bruk klassene tabell__th--sortert-desc og tabell__th--sortert-asc for at lenkene skal indikere hvilken retning kolonnen er sortert. Bruk klassen tabell__td--sortert på cellene i den sorterte kolonnen for å gi disse en svak grå bakgrunn.

advarsel
Husk at du må legge til både aria-sort og role="columnheader" på alle tabell-headere som skal sorteres. Bruk none/descending/ascending som verdier til aria-sort alt ettersom.
3GeordiLa ForgeSjefsingeniør
1Jean-LucPicardKaptein
2WilliamRikerKommandør
import "nav-frontend-tabell-style";

<table className="tabell">
 <caption role="alert" aria-live="polite">
  Table consisting of x - not sorted
 </caption>
 <thead>
  <tr>
   <th role="columnheader" aria-sort="none">
    <button aria-label="Sorter ID stigende">ID</button>
   </th>
   <th
    role="columnheader"
    aria-sort="descending"
    className="tabell__th--sortert-desc"
   >
    <button aria-label="Sorter Fornavn synkende">Fornavn</button>
   </th>
   <th role="columnheader" aria-sort="none">
    <button aria-label="Sorter Etternavn stigende">Etternavn</button>
   </th>
   <th role="columnheader" aria-sort="none">
    <button aria-label="Sorter Rolle stigende">Rolle</button>
   </th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
  <tr>
   <td>3</td>
   <td className="tabell__td--sortert">Geordi</td>
   <td>La Forge</td>
   <td>Sjefsingeniør</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>1</td>
   <td className="tabell__td--sortert">Jean-Luc</td>
   <td>Picard</td>
   <td>Kaptein</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>2</td>
   <td className="tabell__td--sortert">William</td>
   <td>Riker</td>
   <td>Kommandør</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>;

Kopiert!

Selekterbar tabell

Checkbokser som blir plassert i første celle på en rad vil bli stylet til å skjule sin label og oppta kun 24x24 piksler. Bruk klassen tabell__tr--valgttr-elementene for å style alle cellene i den raden som "valgt". Hvis det er ønsket at label skal vises på første elementet kan man legge til data-label="true" på selve checkboxen.

advarsel
Husk å legg til aria-selected="true" tr-elementet som representerer den valgte raden.
GeordiLa ForgeSjefsingeniør
Jean-LucPicardKaptein
WilliamRikerKommandør
import "nav-frontend-tabell-style";

<table className="tabell">
 <thead>
  <tr>
   <th width="1">
    <Checkbox label="Velg alle" />
   </th>
   <th role="columnheader" aria-sort="none">
    <button aria-label="Sorter Fornavn stigende">Fornavn</button>
   </th>
   <th
    role="columnheader"
    aria-sort="descending"
    className="tabell__th--sortert-desc"
   >
    <button aria-label="Sorter Etternavn stigende">Etternavn</button>
   </th>
   <th role="columnheader" aria-sort="none">
    <button aria-label="Sorter Rolle stigende">Rolle</button>
   </th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
  <tr>
   <td>
    <Checkbox label="Velg denne raden" />
   </td>
   <td>Geordi</td>
   <td className="tabell__td--sortert">La Forge</td>
   <td>Sjefsingeniør</td>
  </tr>
  <tr className="tabell__tr--valgt" aria-selected="true">
   <td>
    <Checkbox label="Velg denne raden" checked readOnly />
   </td>
   <td>Jean-Luc</td>
   <td className="tabell__td--sortert">Picard</td>
   <td>Kaptein</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>
    <Checkbox label="Velg denne raden" />
   </td>
   <td>William</td>
   <td className="tabell__td--sortert">Riker</td>
   <td>Kommandør</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>;

Kopiert!

Tabell med input-felter

GeordiLa ForgeSjefsingeniør
WilliamRikerKommandør
import "nav-frontend-tabell-style";

<table className="tabell">
 <thead>
  <tr>
   <th id="header-fornavn">
    <button aria-label="Sorter Fornavn stigende">Fornavn</button>
   </th>
   <th id="header-etternavn">
    <button aria-label="Sorter Etternavn stigende">Etternavn</button>
   </th>
   <th id="header-rolle">
    <button aria-label="Sorter Rolle stigende">Rolle</button>
   </th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
  <tr>
   <td>Geordi</td>
   <td>La Forge</td>
   <td>Sjefsingeniør</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>
    <Input aria-labelledby="header-fornavn" defaultValue="Jean-Luc" />
   </td>
   <td>
    <Input aria-labelledby="header-etternavn" defaultValue="Picard" />
   </td>
   <td>
    <Input aria-labelledby="header-rolle" defaultValue="Kaptein" />
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td>William</td>
   <td>Riker</td>
   <td>Kommandør</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>;

Kopiert!

Komplisert header

IDFornavnEtternavn
Kaptein1Jean-LucPicard
Kommandør2WilliamRiker
Sjefsingeniør3GeordiLa Forge
IDFornavnEtternavn
import "nav-frontend-tabell-style";

<table className="tabell">
 <thead>
  <tr>
   <td></td>
   <th>ID</th>
   <th>Fornavn</th>
   <th>Etternavn</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
  <tr>
   <td>Kaptein</td>
   <td>1</td>
   <td>Jean-Luc</td>
   <td>Picard</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Kommandør</td>
   <td>2</td>
   <td>William</td>
   <td>Riker</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Sjefsingeniør</td>
   <td>3</td>
   <td>Geordi</td>
   <td>La Forge</td>
  </tr>
 </tbody>
 <tfoot>
  <tr>
   <td></td>
   <th>ID</th>
   <th>Fornavn</th>
   <th>Etternavn</th>
  </tr>
 </tfoot>
</table>;

Kopiert!

Tabell med divs

advarsel
Hvis man skal bygge tabeller uten å bruke vanlig <tabell>-markup er det svært viktig at man supplerer elementene med riktige role-attributter og display-stiler for å bevare den semantiske verdien i tabellene. Vi anbefaler fortsatt å ikke ta i bruk denne metoden hvis mulig, da nettleseren ikke kan tolke tabellen like bra uten riktig markup.
Fornavn
Etternavn
Rolle
Jean-Luc
Picard
Kaptein
William
Riker
Kommandør
Geordi
La Forge
Sjefsingeniør
import "nav-frontend-tabell-style";

<div className="tabell" role="table">
 <div className="tabell__thead" role="row-group">
  <div className="tabell__tr" role="row">
   <div className="tabell__th" role="columnheader">
    Fornavn
   </div>
   <div className="tabell__th" role="columnheader">
    Etternavn
   </div>
   <div className="tabell__th" role="columnheader">
    Rolle
   </div>
  </div>
 </div>
 <div className="tabell__tbody" role="row-group">
  <div className="tabell__tr" role="row">
   <div className="tabell__td" role="cell">
    Jean-Luc
   </div>
   <div className="tabell__td" role="cell">
    Picard
   </div>
   <div className="tabell__td" role="cell">
    Kaptein
   </div>
  </div>
  <div className="tabell__tr" role="row">
   <div className="tabell__td" role="cell">
    William
   </div>
   <div className="tabell__td" role="cell">
    Riker
   </div>
   <div className="tabell__td" role="cell">
    Kommandør
   </div>
  </div>
  <div className="tabell__tr" role="row">
   <div className="tabell__td" role="cell">
    Geordi
   </div>
   <div className="tabell__td" role="cell">
    La Forge
   </div>
   <div className="tabell__td" role="cell">
    Sjefsingeniør
   </div>
  </div>
 </div>
</div>;

Kopiert!