Stegindikator

Stegindikatoren skal vise stegvis progresjon gjennom en prosess.

Normal

 1. 2
 2. 4
<Stegindikator
 steg={[
  { label: "Dette steget først" },
  { label: "Og så dette steget", aktiv: true },
  { label: "Deretter må du gjøre dette" },
  { label: "Konklusjonen", disabled: true },
 ]}
 onChange={() => {}}
/>

Kopiert!

Med label

 1. 2
  Og så dette steget
 2. 4
  Konklusjonen
<Stegindikator
 steg={[
  { label: "Dette steget først" },
  { label: "Og så dette steget", aktiv: true },
  { label: "Deretter må du gjøre dette" },
  { label: "Konklusjonen", disabled: true },
 ]}
 onChange={() => {}}
 visLabel
/>

Kopiert!

Kompakt

 1. 2
 2. 4
<Stegindikator
 steg={[
  { label: "Dette steget først" },
  { label: "Og så dette steget", aktiv: true },
  { label: "Deretter må du gjøre dette" },
  { label: "Konklusjonen", disabled: true },
 ]}
 onChange={() => {}}
 kompakt
/>

Kopiert!

Kompakt med label

 1. 2
  Og så dette steget
 2. 4
  Konklusjonen
<Stegindikator
 steg={[
  { label: "Dette steget først" },
  { label: "Og så dette steget", aktiv: true },
  { label: "Deretter må du gjøre dette" },
  { label: "Konklusjonen", disabled: true },
 ]}
 onChange={() => {}}
 kompakt
 visLabel
/>

Kopiert!

Autoresponsiv

Denne versjonen vil kontinuerlig overvåke tilgjenglig konteiner-plass og automatisk bytte visningsmodus for å tilpasse seg bredden.

 1. 2
  Og så dette steget
<Stegindikator
 steg={[
  { label: "Dette steget først" },
  { label: "Og så dette steget", aktiv: true },
  { label: "Deretter må du gjøre dette" },
 ]}
 onChange={() => {}}
 visLabel
 autoResponsiv
/>

Kopiert!