Skjemagruppe

Skjemagruppe lar deg semantisk gruppere flere skjemaelementer i en `fieldset`. Du kan både gi denne gruppen en felles overskrift (`legend`) og en felles feilmelding.

Normal/Fieldset

I sin enkleste from er SkjemaGruppe bare en fieldset-wrapper som sørger for semantisk gruppering av et sett med skjemafelter. Skjemaelementer i en SkjemaGruppe får som default 1rem vertikal avstand til hverandre.

<SkjemaGruppe>
 <Input label="Fornavn" />
 <Input label="Etternavn" />
</SkjemaGruppe>

Kopiert!

Legend

Normal

Du kan også gi skjemagruppen en felles overskrift (legend):

Kontaktperson
<SkjemaGruppe legend="Kontaktperson">
 <Input label="Fornavn" />
 <Input label="Etternavn" />
</SkjemaGruppe>

Kopiert!

Custom styling

Du kan også sende inn en annen Typografi-komponent for å overstyre default legend-styling.

Kontaktperson

<SkjemaGruppe legend={<Undertittel>Kontaktperson</Undertittel>}>
 <Input label="Fornavn" />
 <Input label="Etternavn" />
</SkjemaGruppe>

Kopiert!

Innhold mellom legend og skjemagruppe

Bruk description-propen for å legge inn egendefinert HTML-innhold mellom legend og skjemagruppen.

Kontaktperson
Personen som noen kan kontakte
<SkjemaGruppe
 legend="Kontaktperson"
 description="Personen som noen kan kontakte"
>
 <Input label="Fornavn" />
 <Input label="Etternavn" />
</SkjemaGruppe>

Kopiert!

Grupper av radio- og checkboxer

Skjemagrupper brukes vanligvis for å gruppere flere radioknapper eller checkboxer. For slike grupper har vi laget egne RadioGruppe- og CheckboxGruppe-komponenter for at disse skal bli stylet slik at avstanden mellom elementene blir litt mindre og for at legend skal bli seende ut som en vanlig label:

RadioGruppe

Hvor vil du sitte?
<RadioGruppe legend="Hvor vil du sitte?">
 <Radio label={"Bakerst"} name="sitteplass" />
 <Radio label={"Midten"} name="sitteplass" />
 <Radio label={"Fremst"} name="sitteplass" />
</RadioGruppe>

Kopiert!

CheckboxGruppe

Hvor vil du sitte?
<CheckboxGruppe legend="Hvor vil du sitte?">
 <Checkbox label={"Bakerst"} />
 <Checkbox label={"Midten"} />
 <Checkbox label={"Fremst"} />
</CheckboxGruppe>

Kopiert!

Felles feilmelding

Tekstområde med plass til 2000 tegn.

Du har 2000 tegn igjen

Her er det noe feil

<SkjemaGruppe feil="Her er det noe feil">
 <Input label="Fornavn" />
 <Input label="Etternavn" />
 <TextareaControlled label="Textarea-label" />
</SkjemaGruppe>

Kopiert!

Uten propagering av feil-prop til children

Bruk utenFeilPropagering-propen for å bestemme om feil-propen til SkjemaGruppe skal propageres til children.

Feilen er her!

Her er det noe feil

<SkjemaGruppe feil="Her er det noe feil" utenFeilPropagering>
 <Input label="Fornavn" />
 <Input label="Etternavn" feil="Feilen er her!" />
 <Input label="Adresse" />
</SkjemaGruppe>

Kopiert!

Custom element

Du kan også selv bestemme hvilket HTML-element som SkjemaGruppe skal rendres som. Default er som nevnt fieldset, men du kan overstyre dette via tag-propen:

<SkjemaGruppe tag="div">
 <Input label="Fornavn" />
 <Input label="Etternavn" />
</SkjemaGruppe>

Kopiert!