Radio

Radioknapper brukes når brukeren bare skal få velge én av flere forhåndsbestemte alternativer.

Normal

Hvilken drikke er best?
<RadioPanelGruppe
 name="samplename"
 legend="Hvilken drikke er best?"
 radios={[
  { label: "Eplejuice", value: "juice1", id: "juice1id" },
  { label: "Appelsinjuice", value: "juice2", id: "juice2id" },
  { label: "Melk", value: "melk", disabled: true, id: "melkid" },
  { label: "Ananasjuice", value: "juice3", id: "juice4id" },
 ]}
 checked={this.state.checked}
 onChange={this.onChange}
/>

Kopiert!

Feilmelding

Hvilken drikke er best?

Feilmeldingstekst må gjenta nøkkelord fra label

<RadioPanelGruppe
 name="samplename"
 legend="Hvilken drikke er best?"
 radios={[
  { label: "Eplejuice", value: "juice1", id: "juice1id" },
  { label: "Appelsinjuice", value: "juice2", id: "juice2id" },
  { label: "Melk", value: "melk", disabled: true, id: "melkid" },
  { label: "Ananasjuice", value: "juice3", id: "juice4id" },
 ]}
 checked={this.state.checked}
 onChange={this.onChange}
 feil={{ feilmelding: "Her er det en feil." }}
/>

Kopiert!

Feilmelding uten propagering av feil-prop til children

Bruk utenFeilPropagering-propen for å bestemme om feil-propen til RadioPanelGruppe skal propageres til children.

Hvilken drikke er best?

Feilmeldingstekst må gjenta nøkkelord fra label

<RadioPanelGruppe
 name="samplename"
 legend="Hvilken drikke er best?"
 radios={[
  { label: "Eplejuice", value: "juice1", id: "juice1id" },
  { label: "Appelsinjuice", value: "juice2", id: "juice2id", feil },
  { label: "Melk", value: "melk", disabled: true, id: "melkid" },
  { label: "Ananasjuice", value: "juice3", id: "juice4id" },
 ]}
 checked={this.state.checked}
 onChange={this.onChange}
 feil={{ feilmelding: "Feilmeldingstekst må gjenta nøkkelord fra label" }}
 utenFeilPropagering
/>

Kopiert!

Bruk av radioRef

Hvilken drikke er best?
const juice1Ref = useRef(null);

<RadioPanelGruppe
 name="samplename"
 legend="Hvilken drikke er best?"
 radios={[
  {
   label: "Eplejuice",
   value: "juice1",
   id: "juice1id",
   radioRef: (ref) => (juice1Ref.current = ref),
  },
  { label: "Appelsinjuice", value: "juice2", id: "juice2id" },
  { label: "Melk", value: "melk", disabled: true, id: "melkid" },
  { label: "Ananasjuice", value: "juice3", id: "juice4id" },
 ]}
 checked={this.state.checked}
 onChange={this.onChange}
 feil={{ feilmelding: "Her er det en feil." }}
/>;

Kopiert!