Ikonknapper

Denne pakken inneholder en samling med ferdig-komponerte knapper med tilhørende ikon.

Tilbake-/Nesteknapp

 
import { Tilbakeknapp, Nesteknapp } from 'nav-frontend-ikonknapper';

<Tilbakeknapp />
<Nesteknapp />

Kopiert!

Søkeknapp

 
import { Søkeknapp } from "nav-frontend-ikonknapper";

<Søkeknapp />;

Kopiert!

import { Søkeknapp } from "nav-frontend-ikonknapper";

<Søkeknapp>
  <span>Valgfri tekst</span>
</Søkeknapp>;

Kopiert!

Menyknapp

import { Menyknapp } from "nav-frontend-ikonknapper";

<Menyknapp />;

Kopiert!

import { Menyknapp } from "nav-frontend-ikonknapper";

<Menyknapp>
  <span>Valgfri tekst</span>
</Menyknapp>;

Kopiert!

Hamburgerknapp

import { Hamburgerknapp } from "nav-frontend-ikonknapper";

<Hamburgerknapp />;

Kopiert!

Systemerknapp

import { Systemerknapp } from "nav-frontend-ikonknapper";

<Systemerknapp />;

Kopiert!

Xknapp

import { Xknapp } from "nav-frontend-ikonknapper";

<Xknapp />;

Kopiert!