FnrInput

FnrInput er et vanlig nummerisk Input-felt som har innebygget funksjonalitet for validering av fødselsnummer.

Komponenten bruker @navikt/fnrvalidator internt for å validere brukers input.

<form onSubmit={(e) => handleSubmit(e)}>
 <FnrInput
  label="Fødselsnummer (11 siffer)"
  bredde="S"
  value={value}
  onChange={(e) => handleChange(e)}
  onValidate={(val) => setValid(val)}
  feil={submit && !valid ? "Ugyldig fødselsnummer" : undefined}
 />
</form>

Kopiert!