Feiloppsummering

Feiloppsummering skal brukes til å gi enkel oversikt over alle feil i et skjema.

Komponenten skal vises nederst i skjema, men over submit-knappen. Se mønster for skjema-validering for eksempel på bruk.

<Feiloppsummering
  tittel="For å gå videre må du rette opp følgende:"
  feil={[
    { skjemaelementId: "1", feilmelding: "Du må oppgi et navn" },
    { skjemaelementId: "2", feilmelding: "Du må oppgi en adresse" },
    { skjemaelementId: "3", feilmelding: "Du må oppgi et telefonnummer" },
  ]}
/>

Kopiert!