Etikett

Etiketter er ment for rask visuell kategorisering og organisering av elementer, ved bruk av farge og beskrivende nøkkelord.

Alle etiketter side om side

Vi bruker etiketter for å vise status i en handling. Standard farger på etikettene er basert på informasjon til brukere, men man kan skape egne etikker med eget farge og nøkkelord. Bruk etiketter sparsomt. Mange etiketter med forskjellige farger og grupperinger kan skape mer rot en orden.

Suksess
 
Info
 
Advarsel
 
Fokus
<Etikett type="suksess">Suksess</Etikett>
<Etikett type="info">Info</Etikett>
<Etikett type="advarsel">Advarsel</Etikett>
<Etikett type="fokus">Fokus</Etikett>

Kopiert!

Mini

Alle etiketter kan rendres i en mindre 24px versjon med 14px font.

advarsel
Som hovedregel burde man alltid bruke de normale etikettene våre. For tilfeller med svært begrenset plass kan de mindre etikettene brukes unntaksvis ved klart behov.
Suksess
 
Info
 
Advarsel
 
Fokus
<Etikett mini type="suksess">Suksess</Etikett>
<Etikett mini type="info">Info</Etikett>
<Etikett mini type="advarsel">Advarsel</Etikett>
<Etikett mini type="fokus">Fokus</Etikett>

Kopiert!