Ekspanderbartpanel

Ekspanderbartpanel er et panel som kan ekspandere eller kollapse innhold. Komponenten bruker npm-pakken React-collapse og extender props fra den.

Normal

<Ekspanderbartpanel tittel="Klikk her for å åpne/lukke panelet">
 Panelet vil da ekspandere og vise innholdet.
</Ekspanderbartpanel>

Kopiert!

Endre tekststørrelse

For å endre tekst-størrelsen på åpne/lukke-knappen kan man sende inn en annen typografi-type via tittel-propen.

<Ekspanderbartpanel
 tittel={<Normaltekst>Klikk her for å åpne/lukke panelet</Normaltekst>}
>
 Panelet vil da ekspandere og vise innholdet.
</Ekspanderbartpanel>

Kopiert!

Avansert innhold i åpne/lukke-knapp

Komponentens tittel-prop støtter rikt HTML-innhold.

<Ekspanderbartpanel
 tittel={
  <div>
   <Undertittel>Klikk her for å åpne/lukke panelet</Undertittel>
   <Etikett type="suksess">En etikett</Etikett>
   <Etikett type="fokus" style={{ marginLeft: "0.5rem" }}>
    En annen etikett
   </Etikett>
  </div>
 }
>
 Panelet vil da ekspandere og vise innholdet.
</Ekspanderbartpanel>

Kopiert!

Kontroller komponenten selv

Styr komponent fra ekstern state (controlled components).

<Knapp onClick={() => this.open()}>Åpne</Knapp>
<Knapp onClick={() => this.close()}>Lukke</Knapp>
<EkspanderbartpanelBase
  tittel="Kan også klikke her"
  apen={this.state.apen}
  onClick={() => this.toggle()}
>
  Alt innholdet ditt
</EkspanderbartpanelBase>

Kopiert!