Checkbokspanelgruppe

Denne komponenten bør benyttes hvis brukeren må utføre en viktig flervalgsoppgave som fortjener større plass på skjermen.

Normal

Velg en eller flere:
<CheckboksPanelGruppe
 legend={"Velg en eller flere:"}
 checkboxes={[
  { label: "Eplejuice", value: "juice1", id: "juice1id" },
  { label: "Appelsinjuice", value: "juice2", id: "juice2id" },
  { label: "Melk", value: "melk", disabled: true, id: "melkid" },
  {
   label: "Ananasjuice",
   value: "juice3",
   id: "juice4id",
   subtext: "Subtext example",
  },
 ]}
 onChange={() => {}}
/>

Kopiert!

info
Komponenten bør som regel inneholde minst to svaralternativer. Hvis det kun er ett svaralternativ bør man heller bruke en vanlig sjekkboks.

Feilmelding

Velg en eller flere:

Feilmeldingstekst må gjenta nøkkelord fra label

<CheckboksPanelGruppe
 legend={"Velg en eller flere:"}
 checkboxes={[
  { label: "Eplejuice", value: "juice1", id: "juice1id" },
  { label: "Appelsinjuice", value: "juice2", id: "juice2id" },
  { label: "Melk", value: "melk", disabled: true, id: "melkid" },
  {
   label: "Ananasjuice",
   value: "juice3",
   id: "juice4id",
   subtext: "Subtext example",
  },
 ]}
 onChange={() => {}}
 feil="Feilmeldingstekst må gjenta nøkkelord fra label"
/>

Kopiert!

Feilmelding uten propagering av feil-prop til children

Bruk utenFeilPropagering-propen for å bestemme om feil-propen til CheckboksPanelGruppe skal propageres til children.

Velg en eller flere:

Feilmeldingstekst må gjenta nøkkelord fra label

<CheckboksPanelGruppe
 legend={"Velg en eller flere:"}
 checkboxes={[
  { label: "Eplejuice", value: "juice1", id: "juice1id" },
  { label: "Appelsinjuice", value: "juice2", id: "juice2id", feil: true },
  { label: "Melk", value: "melk", disabled: true, id: "melkid" },
  {
   label: "Ananasjuice",
   value: "juice3",
   id: "juice4id",
   subtext: "Subtext example",
  },
 ]}
 onChange={() => {}}
 feil="Feilmeldingstekst må gjenta nøkkelord fra label"
 utenFeilPropagering
/>

Kopiert!