Bekreftcheckbokspanel

Denne komponenten bør brukes hvis det er nødvendig å innhente samtykke fra brukeren før de går videre i prosessen. Komponenten skal gi brukeren tydelig beskjed om hvorfor de må samtykke og hva de samtykker til.

Normal

For å komme videre må du gi oss lov til å hente inn og bruke opplysninger om deg. Les om hvilke opplysninger vi henter og hvordan vi bruker dem.
<BekreftCheckboksPanel
 label="Ja, jeg samtykker"
 checked={isChecked}
 onChange={(e) => setIsChecked(e.target.checked)}
>
 For å komme videre må du gi oss lov til å hente inn og bruke opplysninger om
 deg.{" "}
 <Lenke href="#">
  Les om hvilke opplysninger vi henter og hvordan vi bruker dem.
 </Lenke>
</BekreftCheckboksPanel>

Kopiert!

Feilmelding

Jeg vet at jeg kan miste retten til sykepenger hvis opplysningene jeg gir, ikke er riktige eller fullstendige.

Du må bekrefte dette før du kan sende inn søknaden.

<BekreftCheckboksPanel
 label="Jeg bekrefter at opplysningene jeg har gitt, er riktige og fullstendige"
 checked={isChecked}
 onChange={(e) => setIsChecked(e.target.checked)}
 feil="Du må bekrefte dette før du kan sende inn søknaden."
>
 Jeg vet at jeg kan miste retten til sykepenger hvis opplysningene jeg gir,
 ikke er riktige eller fullstendige.
</BekreftCheckboksPanel>

Kopiert!