Alertstripe

Alertstripen er en komponent som benyttes for å gi brukeren varsler av ymse slag, og komponenten støtter forskjellige visninger basert på hvilken type varsel som formidles til brukeren.

Default striper

info
Nå kan du sende inn søknaden.

suksess
Du har sendt søknaden.

advarsel
Det er mange som bruker nav.no nå, derfor kan det ta litt tid før søknaden din kommer fram.

feil
Det er ikke mulig å sende søknaden akkurat nå, vennligst prøv igjen senere. Du er velkommen til å følge med på hvordan det går.
<Alertstripe type="info">Nå kan du sende inn søknaden.</Alertstripe>
<Alertstripe type="suksess">Du har sendt søknaden.</Alertstripe>
<Alertstripe type="advarsel">
  Det er mange som bruker nav.no nå, derfor kan det ta litt tid før søknaden din
  kommer fram.
</Alertstripe>
<Alertstripe type="feil">
  Det er ikke mulig å sende søknaden akkurat nå, vennligst prøv igjen senere. Du
  er velkommen til å <Lenke href="#">følge med på hvordan det går</Lenke>.
</Alertstripe>

Kopiert!

Inline striper

info
Nå kan du sende inn søknaden.

suksess
Du har sendt søknaden.

advarsel
Det er mange som bruker nav.no nå, derfor kan det ta litt tid før søknaden din kommer fram.

feil
Det er ikke mulig å sende søknaden akkurat nå, vennligst prøv igjen senere. Du er velkommen til å følge med på hvordan det går.
<Alertstripe type="info" form="inline">
  Nå kan du sende inn søknaden.
</Alertstripe>
<br />
<Alertstripe type="suksess" form="inline">Du har sendt søknaden.</Alertstripe>
<br />
<Alertstripe type="advarsel" form="inline">
  Det er mange som bruker nav.no nå, derfor kan det ta litt tid før søknaden din
  kommer fram.
</Alertstripe>
<br />
<Alertstripe type="feil" form="inline">
  Det er ikke mulig å sende søknaden akkurat nå, vennligst prøv igjen senere. Du
  er velkommen til å <Lenke href="#">følge med på hvordan det går</Lenke>.
</Alertstripe>

Kopiert!