Verktøy for uu-testingadvarsel
VIKTIG! Før du tar i bruk noen av verktøyene nedenfor, må du huske at sikkerhet og personvern SKAL ivaretas. Sørg derfor for at du tester på testmiljøer og lignende som har fiktiv testdata. En av grunnene til dette er at noen av utvidelsene til nettlesere KAN sende data til servere utenfor NAV.

Manuell testing med skjermleser

Det finnes flere forskjellige skjermlesere. Vi anbefaler at du tester med en eller flere skjermlesere, og at du i tillegg brukertester med noen som bruker skjermleser til daglig.

Automatisk analyse

 • W3Cs kodevalidator - W3Cs verktøy for å teste om markup-en er valide (ikke direkte uu-tester, men sjekker om koden er i tråd med HTML-standarden, som er en viktig forutsetning for å møte uu-krav). Har blitt brukt i tilsyn.
 • Chrome DevTools - gratis sett med webutviklerverktøy som ligger integrert i Google Chrome-nettleseren. Kan hjelpe deg med å redigere/manipulere en hvilken som helst nettside/tjeneste og raskt diagnostisere problemer.
 • Lighthouse (del av Chrome DevTools) - gir rask og detaljert analyse av nettsider med kriterier for ytelse, tilgjengelighet, progressive webapps, beste praksis, søkemotoroptimalisering for både mobile og desktop. Kan kjøres rett i Chrome DevTools, fra kommandolinjen, eller som en nodemodul
 • Web Developer Toolbar (Chrome/Firefox) - gratis utvidelse med et hav av muligheter til å manipulere og validere nettsider.
 • ARC Toolkit - gratis utvidelse til Chrome med rike verktøy for å teste opp mot WCAG 2.0, WCAG 2.1, EN 301 549, Section 508.
 • Visual Aria - gratis utvidelse til Chrome som gir en visuell oversikt over ARIA-attributter som brukes på en nettside, inkludert live regioner, roller, nøsting og fokushåndtering.
 • WAVE - gratis utvidelse til Chrome og Firefox som evaluerer tilgjengeligheten på nettsider og gir en veldig visuell tilbakemelding.
 • AXE Coconut - gratis utvidelse for Chrome
 • SortSite - godt verktøy for validering av grensesnittkode opp mot W3C-standarder som WCAG 2.0/2.1, HTML5, CSS3, etc. Gir en god oversikt sammen med en god beskrivelse av hva som er feil, hvor feilen er og hvordan den kan fikses. Pris ca NOK 8000,- per lisens.
 • SiteImprove - godt verktøy som gir deg en lettfattelig og god oversikt over problemer og forbedringsområder. Som f.eks. dårlig kodekvalitet og kvalitetsfeil som brutte lenker og stavefeil, kontrastforhold som er for dårlig, m.m. Verktøy tester opp mot W3Cs standarder som f.eks. HTML5 og WCAG 2.0/2.1 og man kan filtrere funnene på roller (utvikler, redaktør, etc). God beskrivelse for hva som er feil og hvordan det kan fikses. Har blitt brukt i tilsyn.
 • Total Validator Pro - et av de bedre verktøyene til validering av kildekode og støtte for universell utforming. Pro-versjonen til kr 250,- (NAV har 30 lisenser).
 • Adobe Acrobat DC (PDF) - validering av PDF-skjema opp mot W3C standarder som WCAG 2.0/2.1 (Verktøy>Tilgjengelighet>Tilgjengelighetskontroll eller Full kontroll. NAV har lisenser på dette.

Lese- og skrivevansker

 • Dyslexia Formatter - gratis utvidelse til Chrome som gjør det enklere å tilegne seg informasjon og bruke nettbaserte tjenester for folk med dysleksi

Kontrastforhold

Mobil- og nettleserkompatibilitet

 • BrowserStack - Instant access to 1200+ real mobile devices and browsers. Ship mobile apps and websites that work for everyone, every time… Lisenser kjøpt inn. Ikke gratis
 • Sauce Labs - tester om løsningen fungerer på kjente nettlesere, operativsystem og enheter. Lisenser på gang. Ikke gratis