Tilgjengelighet i NAV

Å leve med nedsatt funksjonsevne fører ofte med seg utfordringer i dagliglivet, deriblant bruk av teknologi. Defor skal alle digitale løsninger vi bygger i NAV være universelt utformet slik at de aller fleste kan klare seg selv.

Utdypende informasjon om hvordan håndtere universell utforming av IT i NAV finner du på https://navikt.github.io/uu/

Nødvendig for noen, bra for alle

I følge Verdens helseorganisasjon lever omtrent 15 prosent av verdens befolkning med en eller annen form for permanent nedsatt funksjonsevne. Samtidig kan vi alle oppleve å få midlertidig nedsatt funksjonsevne som følge av f.eks. uhell eller sykdom. Det betyr at tilpasninger som er nødvendig for noen, kan være bra for alle i blant.

Eksempler:

 • Tekstede videoer er bra for hørselshemmede og bra for en pendler på toget.
 • God lesbarhet er ikke bare nødvendig for sterkt synshemmede, det er også fint for de som «bare» har glemt lesebrillene hjemme.
 • At nettsidene kan brukes med tastaturet er bra både for en med nedsatt motorikk og en med senebetennelse.

Eksempler på funksjonshemninger

PermanentMidlertidigSituasjonsbetinget
BevegelseÉn armBrukket armNybakt forelder
SynBlindGlemt brillerUoppmerksom sjåfør
HørselDøvØreinfeksjonBartender
TaleIkke-verbalLaryngittSterk aksent

Lovkrav

NAV, i likhet med alle andre offentlige og private virksomheter, er pålagt å etterleve hovedregelen om at alle IKT-løsninger skal være universelt utformet.*

Vi oppfordrer alle til å gjøre seg kjent med og bruke følgende ressurser aktivt:

Universell utforming, Difi (uu.difi.no)

Tilsynsmyndighetenes offentlige ressursportal for universell utforming av digitale tjenester.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1

Neste versjon av W3s internasjonale standard med teknisk spesifikasjon for minimumskrav (nivå A og AA) alle digitale løsninger må oppfylle.

info
* Per nå gir forskriften egentlig unntak for noen typer systemer (som f.eks. interne saksbehandlingsystemer). Vi har uansett bestemt at våre internsystemer likevel skal oppfylle kravene på samme måte som systemer vi lager mot allmennheten - i tråd med NAVs ønske om å ikke ekskludere noen og støtte alle våre ansatte gjennom hele arbeidslivet.

advarsel
Merk at nivå A og AA i WCAG kun spesifiserer de kravene som er absolutt minimum av det vi må oppfylle. Det bør være et mål i seg selv å gjøre mer enn bare det som er minimum.

Bruk designsystemet

Ved å bruke Designsystemet får du mye gratis hjelp, og en bra start i både design- og utviklingsprosessen. Vi har lagt ned mye tid og arbeid for å sikre at komponentene og retningslinjene i Designsystemet er utformet i henhold til offentlige krav til universell utforming. Besøk tilgjengelighets-fanen på de forskjellige komponent-sidene for å lese mer om hvilke hensyn du bør være klar over for den enkelte komponent.

Samtidig er det mange hensyn som ikke blir løst av designsystemet alene, og alle på teamet har et felles ansvar for å sikre at løsningene dere lager blir universelt utformet.

Tips for å unngå vanlige feil

Dette er noen av de viktigste tingene du bør huske på for å unngå de vanligste feilene. Vær likevel bevisst på at disse punktene ikke er komplett.

For designere

Flere tips for produktdesignere og tjenestedesignere finner du på uu-sidene.

 1. Bruk aktuell versjon av NAVs komponent- og illustrasjonsbibliotek når du designer.
 2. Design for grupper med spesielle behov («ytterkantene»). Spør deg selv: Hadde bestemoren min klart å bruke tjenesten? Om inklusiv design (University of Cambridge)
 3. Husk god kontrast, både på tekst, interaktive elementer, grafer og illustrasjoner.
 4. Husk beskrivende alt-tekster på bilder, illustrasjoner og grafer.
 5. Når farge benyttes for å gjøre informasjon tydeligere, skal du alltid bruke noe i tillegg til farge som formidler samme informasjon. Da vil innholdet også fungere for personer som ikke kan oppfatte farge, og man kan skrive ut i svart-hvitt uten at fremhevet informasjon blir borte.
 6. Video: Husk å ha en tekstversjon som har samme innhold som videoen på siden, samt tekste video og bruk nyeste versjon av QBrick. Snart kommer en lovendring om at videoer også må være synstolket. Det betyr at man skal tilby en audiobeskrivelse av det som vises i videoen som ikke blir tydelig av selve lydsporet.
 7. Språk og begreper: Skriv så forståelig som mulig og test teksten på reelle brukere. Bruk beskrivende overskrifter, deloverskrifter og punktlister der det er hensiktsmessig. Husk å ha en hovedoverskrift som beskriver hovedinnholdet på siden. Les mer om tekst og struktur (Difi) og våre retningslinjer for språk
 8. Lenker: Skriv lenketekster slik at det er tydelig hvor lenken går. Ikke åpne lenker i ny fane/vindu. Se retningslinjer for gode lenker.
 9. Lag gode og beskrivende feilmeldinger (DigDir) og pass på at meldingene er i tråd med Designsystemet.
 10. Test med reelle brukere, også med personer som bruker hjelpemidler. Bruk Sanselaben i Fyrstikkaleen.

For utviklere

[Flere tips for utviklere(https://navikt.github.io/uu/hvordan-faa-det-til/tips-etter-rolle/Utvikler/) på uu-sidene.

 1. Bruk komponentene våre.
 2. Sjekk at koderekkefølgen gjenspeiler den visuelle rekkefølgen.
 3. Test at alt kan betjenes med tastatur og at fokusmarkering flyttes i forventet rekkefølge.
 4. Bruk de semantiske egenskapene i HTML (MDN).
 5. Sjekk at du har med hopp-lenkene (W3) og at de fungerer.
 6. Sjekk at du har med riktig <title> (W3). Formen skal være [hovedinnhold/overskrift på siden] - www.nav.no
 7. Pass på riktig overskriftshierarki (DigDir)
 8. Sjekk at HTMLen din validerer (W3).
 9. Bruk WAI-Aria (W3) der standard HTML ikke er tilstrekkelig, for eksempel på feilmeldinger
 10. Bruk automatiserte testverktøy (som f.eks. WAVE eller Sortsite) aktivt og ofte.
 11. Test med skjermleser på egen hånd. Med for eksempel ChromeVox, VoiceOver på Mac, eller TalkBack på Android er dette enklere enn du tror.
 12. Hvis mulig, bruk automatisert testing i utviklingsprosessen. Husk at dette dekker maks 20-30 prosent av potensielle feil.
 13. Test med reelle brukere, også med personer som bruker hjelpemidler. Bruk Sanselaben i Fyrstikkaleen.