Bruk av Disabled-attributtet

Disabled attributten gir oss muligheten til å hindre brukeren i å påvirke diverse HTML-Elementer som fks: input og button, men på bekostning av UX og UU.

Hvorfor unngå disable attributten?

Bruk av disabled kan virke som en veldig grei måte å hindre brukeren tilgang til forskjellige elementer, men glemmer ofte hva vi da krever av brukeren.

  • Ikke alle brukerene vet at elementet kan være deaktivert, som da fører til forvirring.
  • Deaktiverte elementer har ofte dårlig kontrast.
  • Man forventer at brukeren skal vite hvorfor de ikke kan bruke elementet, men dette er ikke alltid tilfellet.
  • Deaktiverte elementer uten mulighet til fokus vil gjøre det vanskelig for skjermlesere å få all informasjonen den trenger.

Alternativ

Så hva kan man bruke som erstattning for skjema-elementer og knapper da?

Et alternativ er å fjerne elementet helt fra siden hvis brukeren ikke skal kunne ta det i bruk. Her må man da også være sikker på at brukeren ikke vil "savne" dette elementet og da blir forvirret når det ikke er å finne på siden, eventuelt kan man også fortelle brukeren hvorfor muligheten ikke er der.

Hvis man etter vurdering føler man har en god disabled kontekst og derfor vil benytte disabled state er det viktig at komponentet oppleves og forstås som deaktivert. Aria, Tooltip, ALT attributt og ekstern støttetekst er eksempler på hjelpemidler som gjør det enklere for bruker å forstå at noe er bevisst deaktivert. Ekstern støttetekst kan angi årsaksforhold.


  Gjør dette
Når ønsker du å reservere bord?
Lunsjservering er desverre ikke tilgjengelig grunnet ombygging av resturant.
  Ikke gjør dette
Når ønsker du å reservere bord?


  Gjør dette

For å gå videre må du rette opp følgende:

  Ikke gjør dette

Mer om disabled-attributtet

Artikkel om bruk av `disabled`