Veileder

Veileder er en illustrasjon av en NAV-veileder som snakker til brukeren. Komponenten skal brukes som et personlig støtteelement som gir råd, tips og tilbakemelding underveis i søknader og andre komplekse prosesser.

NPM-pakke

Navn:nav-frontend-veilederpanel
Siste versjon:0.1.43
Peer dependencies:classnames nav-frontend-veileder nav-frontend-veilederpanel-style prop-types react

Installering

npm install nav-frontend-veilederpanel classnames nav-frontend-veileder nav-frontend-js-utils lodash.throttle prop-types react nav-frontend-veileder-style nav-frontend-core nav-frontend-veilederpanel-style nav-frontend-paneler-style nav-frontend-typografi-style --save

Kopiert!


yarn add nav-frontend-veilederpanel classnames nav-frontend-veileder nav-frontend-js-utils lodash.throttle prop-types react nav-frontend-veileder-style nav-frontend-core nav-frontend-veilederpanel-style nav-frontend-paneler-style nav-frontend-typografi-style

Kopiert!

Moduler

Import

import Veilederpanel from 'nav-frontend-veilederpanel';

Kopiert!

React props

PropertyTypeDefaultRequiredDescription
fargetema
"normal" | "info" | "suksess" | "advarsel" | "feilmelding"
-
Predefinerte fargetemaer som bestemmer bakgrunnsfargen på veilederen og border på veilederpanelet.
kompakt
boolean
-
Kompakt versjon av veilederpanelet bruker litt mindre plass enn normalt, hvor veilderen rendres overlappende med border på panelet.
svg
ReactNode
-
Egendefinert SVG som rendres i en Veileder-boble
type
"normal" | "plakat"
-
Verdiene 'normal' og 'plakat' bestemmer henholdsvis om veilederen plasseres til venstre eller over innholdet.
veilederProps
VeilederProps
-
Props som blir videreformidlet til intern instans av Veileder.