Veileder

Veileder er en illustrasjon av en NAV-veileder som snakker til brukeren. Komponenten skal brukes som et personlig støtteelement som gir råd, tips og tilbakemelding underveis i søknader og andre komplekse prosesser.

Illustrasjon

Ettersom selve illustrasjonen er en egendefinert SVG, som sendes inn som barn til komponenten, er det viktig for skjermleserbrukere at denne SVGen får et beskrivende title-elementet med tilhørende aria-labelledby som peker på title-elementet:

<svg aria-labelledby="svgtitle1">
  <title id="svgtitle1">Settings</title>
  [resterende svg-kode]
</svg>

Kopiert!

Relevante lenker: