Typografi

Typografi-pakken vår består av flere tekstkomponenter med forhåndsbestemt størrelse og styling.

NPM-pakke

Navn:nav-frontend-typografi
Siste versjon:2.0.37
Peer dependencies:classnames nav-frontend-core nav-frontend-typografi-style prop-types react

Installering

npm install nav-frontend-typografi classnames nav-frontend-core nav-frontend-typografi-style prop-types react --save

Kopiert!


yarn add nav-frontend-typografi classnames nav-frontend-core nav-frontend-typografi-style prop-types react

Kopiert!

Moduler

Import

import TypografiBase from 'nav-frontend-typografi';

Kopiert!

React props

PropertyTypeDefaultRequiredDescription
children
string | number | boolean | {} | ReactElement<any, string | ((props: any) => ReactElement<any, string | ... | (new (props: any) => Component<any, any, any>)>) | (new (props: any) => Component<...>)> | ... 47 more ... | (ReactChildren & ReactPortal)
-
Egendefinert innhold
className
string
-
Egendefinert klassenavn
tag
string
-
Angi hvilken HTML-tag som skal brukes ('h1', 'h2', osv...)
type
string
-
Ønsket typografi-type ('sidetittel', 'innholdstittel', osv...)