ToggleGruppe

ToggleGruppe er en samling av flere ToggleKnapper. ToggleGruppe tar seg også av styling av ToggleKnapper slik at disse står helt inntil hverandre.

NPM-pakke

Navn:nav-frontend-toggle
Siste versjon:0.0.57
Peer dependencies:classnames nav-frontend-js-utils nav-frontend-toggle-style prop-types react

Installering

npm install nav-frontend-toggle classnames nav-frontend-js-utils lodash.throttle prop-types react nav-frontend-toggle-style nav-frontend-core nav-frontend-knapper-style nav-frontend-typografi-style --save

Kopiert!


yarn add nav-frontend-toggle classnames nav-frontend-js-utils lodash.throttle prop-types react nav-frontend-toggle-style nav-frontend-core nav-frontend-knapper-style nav-frontend-typografi-style

Kopiert!

Moduler

Import

import { ToggleGruppe } from 'nav-frontend-toggle';

Kopiert!

React props

PropertyTypeDefaultRequiredDescription
className
string
-
Egendefinert klassenavn.
defaultToggles
ToggleKnappPureProps[]
-
Array av toggle knapper, se `toggle-knapp-pure.tsx`
kompakt
boolean
-
Hvis 'true' reduseres høyre/venstre-padding på knappene betraktelig.
minstEn
boolean
-
Hvis 'true' så må minst 1 toggleknapp alltid være presset
multiSelect
boolean
-
Hvis `true` vil det være mulig å velge flere knapper om gangen.
onChange
(event: SyntheticEvent<EventTarget, Event>, toggles: ToggleKnappPureProps[]) => void
-
Custom onChange handler