Textarea

Textarea tillater brukeren å legge inn fritekst som kan gå over flere linjer.

NPM-pakke

Navn:nav-frontend-skjema
Siste versjon:3.0.37
Peer dependencies:@navikt/fnrvalidator classnames nav-frontend-js-utils nav-frontend-lenker nav-frontend-skjema-style nav-frontend-typografi prop-types react

Installering

npm install nav-frontend-skjema @navikt/fnrvalidator classnames nav-frontend-js-utils lodash.throttle prop-types react nav-frontend-lenker nav-frontend-lenker-style nav-frontend-core nav-frontend-skjema-style nav-frontend-paneler-style nav-frontend-typografi-style nav-frontend-typografi --save

Kopiert!


yarn add nav-frontend-skjema @navikt/fnrvalidator classnames nav-frontend-js-utils lodash.throttle prop-types react nav-frontend-lenker nav-frontend-lenker-style nav-frontend-core nav-frontend-skjema-style nav-frontend-paneler-style nav-frontend-typografi-style nav-frontend-typografi

Kopiert!

Moduler

Import

import { Textarea } from 'nav-frontend-skjema';

Kopiert!

React props

PropertyTypeDefaultRequiredDescription
description
ReactNode
-
Ekstrainformasjon under overskrift
feil
ReactNode
-
Hvis skjemaet har feil sender man inn et objekt med en feilmelding
id
string
-
Id for tekstområdet, settes til name eller random guid hvis prop ikke er satt
label
ReactNode
-
Ledetekst for tekstområdet
maxLength
number
-
Maks antal tegn som kan skrives inn i tekstområdet
name
string
-
Navn for tekstområdet, settes til id eller random guid hvis prop ikke er satt
onChange
(event: ChangeEvent<HTMLTextAreaElement>) => void
-
OnChange er pliktig
tellerTekst
(antallTegn: number, maxLength: number) => ReactNode
-
-
textareaClass
string
-
Klassenavn for tekstomnrådet
textareaRef
(textarea: HTMLTextAreaElement) => any
-
-
value
string
-
Teksten som er skrevet inn i tekstområdet.