Tabs

Tabs er en meny som gir brukeren mulighet til å bytte mellom lagvis inndelt innhold.

NPM-pakke

Navn:nav-frontend-tabs
Siste versjon:0.0.57
Peer dependencies:classnames nav-frontend-js-utils nav-frontend-tabs-style react

Installering

npm install nav-frontend-tabs classnames nav-frontend-js-utils lodash.throttle prop-types react nav-frontend-tabs-style nav-frontend-core nav-frontend-typografi-style --save

Kopiert!


yarn add nav-frontend-tabs classnames nav-frontend-js-utils lodash.throttle prop-types react nav-frontend-tabs-style nav-frontend-core nav-frontend-typografi-style

Kopiert!

Moduler

Import

import Tabs from 'nav-frontend-tabs';

Kopiert!

React props

PropertyTypeDefaultRequiredDescription
arrowKeysAutoSwitchTabs
boolean
-
Bestemmer om piltaster skal auto-switche aktiv tab eller om de bare flytter fokus
defaultAktiv
number
-
Default aktiv tab index
kompakt
boolean
-
Rendre mindre, sekundær versjon
onChange
(event: SyntheticEvent<EventTarget, Event>, index: number) => void
-
Påkrevd callback for når state endrer seg etter klikk
tabs
TabProps[]
-
Array av tabs, se `tab.tsx`