Tabs

Tabs er en meny som gir brukeren mulighet til å bytte mellom lagvis inndelt innhold.

Tastaturnavigering

Støtte for tastaturnavigering i Tabs er basert på W3 sine anbefalinger, med noen modifikasjoner etter råd og innspill fra våre egne UU-eksperter. Vi har valgt å la alle tabs være tilgjengelige med tabbing, i motsetning til W3 sine anbefalinger om å begrense dette til kun aktiv tab. Konsumenten står fritt til å bestemme om pil-navigering automatisk bytter aktiv tab (default), eller kun flytter fokus. Det gjør man ved å sette arrowKeysAutoSwitchTabs property til false).