Tabell

CSS

Responsivitet

Det finnes mange måter å gjøre tabeller responsive på, men flere av disse teknikkene innebærer ofte store fallgruver for tilgjengelighet.

Den enkleste måten å gjøre tabeller responsive samtidig som man sørger for at tabellene forblir tilgjengelige er å gå for en enkel horisontal scroll-løsning og standard <table> HTML.

info
Tastaturvennlig horisontal scrolling krever at man setter tabindex="0" og role="region" på konteineren som skal scrolle. Dette kan utløse advarsler fra lintere om at bare interaktive elementer skal ha tabindex-attributtet. Disse advarslene kan trygt ignoreres da scrolling teller som interaktivitet, men blir ofte ikke oppfattet av lintere.